top of page
STRANDBODEN

SILVER GELATINE PRINTS

Strandboden heter min Mommos och Mofas hus vid Saltbodtorget i Lovisa. Byggt på 1700-talet, med en rik historia präglad av butiksverksamhet av olika slag.

Bebott av Elos familj sedan 1988 och hem till storartade minnen sedan 1991.

”... place is an archive of fond memories and splendid achievements that inspire the present; place is permanent and hence reassuring to man, who sees frailty in himself and chance and flux everywhere.”

Yi-Fu Tuan in Space and Place:The Perspective of Experience

 

~

Ongoing series, 2013-

bottom of page